Cool-Coffee persondatapolitik


Denne politik om behandling af personoplysninger (’Persondatapolitik’) beskriver, hvorledes Cool-Coffee indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden cool-coffee.com. Cool-Coffee er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Når du besøger cool-coffee.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

Personoplysningerne registreres hos Cool-Coffee og opbevares i 5 år (grundet krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Indehaveren af Cool-Coffee har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysningerne afgivet til Cool-Coffee videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand. Som registreret hos Cool-Coffee har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Cool-Coffee via e-mail: info@cool-coffee.com

Når du køber et produkt på hjemmesiden, indsamler vi følgende personlige oplysninger, med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse

Indsamlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden, og for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand bortset fra videregivelse med henblik på at gennemføre din bestilling fx oplysninger der videregives til et fragtselskab. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Alle informationer, som du overdrager til Cool-Coffee, bliver modtaget krypteret. Cool-Coffee er dataansvarlig, og vores databaseservere er låst forsvarligt inde, teknisk sikret og i øvrigt beskyttet af moderne alarmsystemer. Cool-Coffee opbevarer, som foreskrevet i Regnskabsloven, registrerede oplysninger i 5 år ud over bogføringsåret, hvorefter de slettes.

Cookies

Hos cool-coffee.com benyttes cookies til at give brugeren den bedste oplevelse på hjemmesiden. En cookie er en fil som bliver gemt i din browser på den enhed du benytter, og kan indeholde hvad end information hjemmesiden lægger i den.
Formålet med brug af cookies på Cool-Coffee er at få siden til at fungere, til optimering sådan vi kan give brugeren den bedste oplevelse, til trafikanalyser, analyse af brugertrends og til målrettet markedsføring.

Vores server registrerer al trafik uden at registrere personlige oplysninger. Dette gøres for, at vi kan optimere vores webservice, der hvor brugen er størst. Ved handel gemmes der cookies lokalt på computeren. Du kan til enhver tid i din browser finde indstillinger til at slå cookies helt fra eller slette cookies fra din computer.

Databehandling

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder retargeting og forbedring af hjemmesiden. Disse er databehandlere, mens vi er dataansvarlige for databehandlerne. De må ikke anvende dataerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Logstatistik bruges på Cool-Coffee. Det betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende en hjemmeside har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden man forlader m.m. På Cool-Coffee anvendes logstatistik med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteten.

Dine rettigheder:
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger, skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilket oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du kan til enhver tid se hvilke persondata vi har registreret om dig, og du kan sende en skriftlig anmodning om disse til info@cool-coffee.com, med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige personoplysninger korrigeret. Retten til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Sletning af persondata
Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.